หนิงหนิง
7
จีซู
5
ซึลกิ
5

4

คริสตัล
4

5

ยูนา
3